Sådan informerer vi

I underpunkterne kan I læse om vores måde at informere Jer på. I kan blive klogere på hvor ofte vi holder forældre samtaler. 

Samtaler

Opstarts samtale:

I Børnehuset Snerlen tilbyder vi jer som forældre en samtale, når i starter. Her ønsker vi at høre så meget så muligt om jeres barn.

Det er tilsvarende en kærkommen lejlighed til at høre jer om jeres oplevelser omkring jeres opstart i Børnehuset og desuden gensidigt at få afstemt fremtidige forventninger.  

Når jeres barn har været i huset i ca. 4 måneder, tilbyder vi en trivselsamtale.

Denne samtale foregår under rolige forhold, som regel i personalestuen, og er udelukkende en samtale mellem jer og den pædagog fra stuen, som jeres barn er tilknyttet. Samtalen drejer sig i udgangspunktet om jeres barns opstart i Børnehuset, hvorledes vi oplever barnets trivsel og hvad vi har fokus på.

 Trivsel samtale:

Vi tilbyder jer, samtale én gang årligt resten af jeres barns tid i Børnehuset. Dette er en samtale om hvordan vi synes det går jeres barn. Hvilke fokuspunkter, vi har i forhold til jeres barns udfordringer og kompetencer. Ligeledes vil vi meget gerne høre, hvordan I synes det går med jeres barn og det der ligger jer på sinde.

OBS! Hvis vi har noget på hjertet omkring jeres barn, så beder vi jer om en samtale. Ligeledes forventer vi, at I beder os om en samtale, hvis I føler behov for det. Det kan både være i forhold til jeres barns trivsel, kritiske familiesituationer, utilfredshed over vores arbejdsmetoder m.v.  

Vi kan kun hjælpe/ændre/støtte, hvis vi bliver klar over, at der er problematikker at tage hånd om.

 Brobygnings samtale:

 Når jeres barn skal starte i børnehave, vil i blive inviteret til en brobygnings samtale, hvor en pædagog fra vuggestuen og pædagogen fra vuggestuen deltager samme med forældrene. På dette møde vil vi tale om de ressourcer barnet har, samt hvilke udfordringer jeres barn eventuelt har.

Ligeledes vil der være en brobygnings samtale, når jeres barn skal i SFO.

Det er også vigtigt at huske, at vi altid gerne vil tale med jer forældre om jeres barn. Det er blot ikke altid, at der er ordentlig tid til det ved aflevering/afhentnings situationerne. Ligger der jer vigtige ting på sinde, bed da til enhver tid om en samtale.

Forældrenyt

Vi sender ”Forældrenyt” ud til alle på Tabulex..

I forældrenyt, vil blandt andet kunne indeholde: Madordning, personaleinformation, praktiske informationer om tøj, solcreme mm. Remindere om arrangementer og hvad der ellers ligger os på sinde at informere jer om.

 

Daglig kontakt

Vi bestræber os på at have en god daglig kontakt med jer forældre, hvor vi fortæller om jeres barns dag i vuggestuen.

I børnehaven vil vi også gerne fortælle om jeres barns hverdag, ved aflevering og afhentning. Det er ikke altid, der er tid til længere samtaler, men tag endelig fat i personalet, når i har "noget på hjertet". Har vi ikke tid, når i kommer finder vi et tidspunkt der passer os alle.

Vi forventer, at I som forældre kommer til os og fortæller, hvis der sker ændringer i hjemmet, som kan have betydning for jeres barns dagligdag. Ris, ros eller undren over forhold/strukturer i Børnehuset modtages og besvares også gerne.

Vi forventer at i kommer ind til en medarbejder og siger godmorgen og farvel, hver dag, så personalet ved at jeres barn er mødt op.

Tabulex

Helsingør kommune har indført digitalt kommunikations system, der hedder Tabulex.

Tabulex logger man på som forælder med sit NemID. Herinde skal I udfylde et kartotekskort på jeres barn. Det er vigtigt, at I husker at udfylde dette, da det er det eneste sted, hvor vi kan finde telefonnumre på jer, hvis der skulle ske jeres barn noget eller ved sygdom.

Her skal i selv tjekke Jeres barn ind om morgenen og tjekke ud, når i afhenter. Det er KUN forældre der må tjekke ind og ud -  Tak. Dette skal gøres via de I-pads der hænger ved indgangen til vuggestuen og i børnehaven. Det er yderst vigtigt at i husker det HVER dag, da dette er vores liste på hvilke børn der er i institutionen.

På Tabulex kan forældrene også skrive hvem der henter og afhentnings tidspunkt.

Tabulex er også stedet, hvor du som forælder kan følge med i dit barns hverdag, se billeder fra stuen/afdelingerne, læse invitationer til fælles arrangementer i Børnehuset, samt tilmelding til ferier.

Ellers tag kontakt til Pernille Roe eller Mette Jacobsen, som kan guide Jer igennem det, der ikke giver mening.

 

 

Facebook og instagram

Bestyrelses og personalet har fravalgt at, Børnehuset Snerlen skal være på instagram og facebook. Dette er et bevidst fravalg, da Snerlens personale prioriteter at være sammen med børnene, fremfor overstående to "tidsrøvere".