Sht. Hans

Til Sct. Hans laver vi bål på legepladsen, hvor vi sender heksen til Bloksbjerg. I mens bålet er tændt synger vi forskellige heksesange. 

Bagefter får vi heksedrik og heksekage, alt sammen på børnehavens legeplads. De vuggestuebørn der kan rumme at deltage, kommer selvfølgelig med ind på legepladsen, sammen med deres personale.