Sommerfest

Sommerfest foregår hvert år for børn, forældre og personale

Hvert år efter sommerferien, arrangerer bestyrelsen og personalet sommerfest, for børn, søskende, forældre og personale.

Alle familier har en middagsret med til fælles buffet. Vi spiser sammen inden børn og forældre skal ud og prøve forskellige boder. Derefter er der kaffe og kage (som forældrene medbringer til fælles kagebord).

Undervejs er der mulighed for at prøve vores tombola og vinde forskellige præmier. Overskuddet fra tombolaen, går ubeskåret til en bondegårdstur for børnehavebørnene og de ældste vuggestuebørn.

Når festen er slut, hjælper vi hinanden med oprydningen, så alle kan komme hjem.