Sådan informerer vi

I underpunkterne kan I læse om vores måde at informere Jer på. I kan blive klogere på hvor ofte vi holder forældre samtaler.

Opstarts samtale:

I Børnehuset Snerlen tilbyder vi jer som forældre en samtale, når i starter. Her ønsker vi at høre så meget så muligt om jeres barn.

Det er tilsvarende en kærkommen lejlighed til at høre jer om jeres oplevelser omkring jeres opstart i Børnehuset og desuden gensidigt at få afstemt fremtidige forventninger.  

Når jeres barn har været i huset i ca. 4 måneder, tilbyder vi en trivselsamtale.

Denne samtale foregår under rolige forhold, som regel i personalestuen, og er udelukkende en samtale mellem jer og den pædagog fra stuen, som jeres barn er tilknyttet. Samtalen drejer sig i udgangspunktet om jeres barns opstart i Børnehuset, hvorledes vi oplever barnets trivsel og hvad vi har fokus på.

 Trivsel samtale:

Vi tilbyder jer, samtale én gang årligt resten af jeres barns tid i Børnehuset. Dette er en samtale om hvordan vi synes det går jeres barn. Hvilke fokuspunkter, vi har i forhold til jeres barns udfordringer og kompetencer. Ligeledes vil vi meget gerne høre, hvordan I synes det går med jeres barn og det der ligger jer på sinde.

OBS! Hvis vi har noget på hjertet omkring jeres barn, så beder vi jer om en samtale. Ligeledes forventer vi, at I beder os om en samtale, hvis I føler behov for det. Det kan både være i forhold til jeres barns trivsel, kritiske familiesituationer, utilfredshed over vores arbejdsmetoder m.v.  

Vi kan kun hjælpe/ændre/støtte, hvis vi bliver klar over, at der er problematikker at tage hånd om.

 Brobygnings samtale:

 Når jeres barn skal starte i børnehave, vil i blive inviteret til en brobygnings samtale, hvor en pædagog fra vuggestuen og pædagogen fra vuggestuen deltager samme med forældrene. På dette møde vil vi tale om de ressourcer barnet har, samt hvilke udfordringer jeres barn eventuelt har.

Ligeledes vil der være en brobygnings samtale, når jeres barn skal i SFO.

Det er også vigtigt at huske, at vi altid gerne vil tale med jer forældre om jeres barn. Det er blot ikke altid, at der er ordentlig tid til det ved aflevering/afhentnings situationerne. Ligger der jer vigtige ting på sinde, bed da til enhver tid om en samtale.

Vi sender ”Forældrenyt” ud til alle på Aula.

I forældrenyt, vil blandt andet kunne indeholde: Madordning, projekter i huset, personale information, praktiske informationer om tøj, solcreme mm. Remindere om arrangementer og hvad der ellers ligger os på sinde at informere jer om.

 

Vi bestræber os på at have en god daglig kontakt med jer forældre, hvor vi fortæller om jeres barns dag i vuggestuen.

I børnehaven vil vi også gerne fortælle om jeres barns hverdag, ved aflevering og afhentning. Det er ikke altid, der er tid til længere samtaler, men tag endelig fat i personalet, når i har "noget på hjertet". Har vi ikke tid, når i kommer finder vi et tidspunkt der passer os alle.

Vi forventer, at I som forældre kommer til os og fortæller, hvis der sker ændringer i hjemmet, som kan have betydning for jeres barns dagligdag. Ris, ros eller undren over forhold/strukturer i Børnehuset modtages og besvares også gerne.

Vi forventer at i kommer ind til en medarbejder og siger godmorgen og farvel, hver dag, så personalet ved at jeres barn er mødt op.

Helsingør kommune har indført digitalt kommunikations system, der hedder Aula.

Aula findes som en APP. Første gang i logger på er det med nem-id og i Appen, laver i brugernavn og adgangskode.

For mere info om Aula: https://aulainfo.dk/guide-til-foraeldre-og-elever/uddannelsesmateriale/

Det vil være en stor hjælp, hvis i sætter billede af barnet ind. Dette vil gøre det meget nemmere at tjekke dem ind/ud. Da de ellers kun står med initialer.

Personalet tjekker jeres barn ind om morgenen og ud når I går hjem. Holder barnet fri, er syg eller hentes af andre, vil vi meget gerne have i skriver det i Aula.

På Aula, skriver personalet dagbøger og ligger billeder op fra hverdagen. Her kommer information fra kontoret, fra centerchefen, forældrenyt mm.

Vi forventer alle forældre er på Aula, da det er der vi sender vores information ud til jer og der hvor vi finder barnet kontakt oplysninger, hvis vi skal i kontakt med Jer forældre.

Ellers tag kontakt til Mette Jacobsen, på troldestuen, som kan guide Jer igennem det, der ikke giver mening.

Bestyrelses og personalet har fravalgt at, Børnehuset Snerlen skal være på instagram og facebook. Dette er et bevidst fravalg, da Snerlens personale prioriteter at være sammen med børnene, fremfor overstående to "tidsrøvere".