Personalet i Snerlen

Her kan du få overblikket det personale, du møder i Børnehuset Snerlen.

Pernille Roe, Socialpædagog. Mail: pro38@helsingor.dk

 

Mette Jacobsen, Pædagog og Afdelingsleder. Mail: mee38@helsingor.dk

Linda Petersen, Medhjælper. 

Jeanette Runge Frydenlund, Pædagog.

Anne Lilian Andres, Pædagog.

Henriette Sabroe Nielsen, Medhjælper.

Elin Engstrøm Ewald, medhjælper.

Lene Magrethe Riebau, Pædagog.

Sidsel Holm. Medhjælper.

Britta Kristiansen, Medhjælper. 

Bettina Bundgaard Nielsen, Pædagog. 

Natasja Rothe Lund, Medhjælper.

Sara Beck Sørensen, Medhjælper.

Anette Lenzing Andersen, Pædagog.

Julie Maria Vind, Medhjælper.

Nikoline Thrane, medhjælper.

Birgitte Krabbenhøft er uddannet skolelærer.

Birgitte skal i børnehuset have fokus på den tidlige indsats i forhold til det enkelte barns sprog. Hun har tid til at lege med et enkelt barn og derigennem styrke og øge barnets sprogtilegnelse. Hun laver læseleg med en valgt børnegruppe, der har brug for fokus på sproget. Er kreativ med børnene. Alt samme for at styrke det enkelte barns sproglige udvikling.

Birgitte skal endvidere, sprog vurdere alle børnene når de bliver 3 og 5 år. Lave handleplaner ud fra testresultaterne og derigennem støtte personale og forældre i at styrke barnets sprog.

Lotte Bay Andersen.

Snerlen og Lotte er med i et 3-årigt projekt under socialstyrelsen, der hedder ”sammen om barnet”. Både personale og forældre har mulighed for at bruge Lotte til råd og vejledning i forhold til spørgsmål, som omhandler dit barns trivsel og udvikling. Lotte har stort kendskab til kommunens tilbud og kan derfor yde sparring i forhold til, hvor man kan søge relevant hjælp og støtte, såfremt der er et behov herfor.

 

Marianne Seidelin, Køkkenansvarlig.

Ditte Heathcote-Krogh, køkkenmedhjælper.

Laila Bundsgaard er tilknyttet Børnehuset Snerlen nogle timer om ugen. Hun sørger for vores regninger bliver betalt, faktura, ferieindberetning mm.

Ud over personalegruppen har vi 2-3 faste vikarer vi benytter ved sygdom, kurser og ferie. På denne måde sikrer vi størst mulig kendskab og tryghed hos børnene, selv når der er vikar.

Desuden har vi jævnligt studerende fra seminarerne, folkeskolepraktikanter, folk i seniorjob og arbejdsprøvning mm.