Praktisk information fra Snerlen

Læs om de ting der også er vigtige for at dit barns dagligdag i Snerlen fungerer bedst. Læs de praktiske informationer i underpunkterne.

I Børnehuset Snerlen sover børnene når de har behov for det.

Vi følger barnets rytme, det vil sige når de er små sover de ofte to gange. Når de bliver lidt større sover de til middag efter frokost. Vuggestuebørnene sover i krybber udenfor. Der bliver skrevet på stuens tavle, hvor længe Jeres barn har sovet.

I børnehaven, sover de børn der har behov for dette. De sover på en madras eller på sofaen på stuen. 

Selvom barnet ikke sover til middag normalt. Kan det være rart at få en lille lur en gang imellem. Er dette nødvendigt, putter vi barnet på sofaen.

I Helsingør kommune er det blevet bestemt, at alle de børn der bruger ble, både i vuggestuen og i børnehaven, selv skal medbringe bleer.

Vi har opbevarings plads til 1 pakke bleer pr. barn og informerer forældrene, når der er behov for flere. Dog må forældrene meget gerne tjekke op på beholdningen, løbende.

I Børnehuset Snerlen har alle børn selv solcreme med. Forældre smører deres barn ind om morgenen inden barnet kommer.

Vi smører alle børnene ind over middag, når de skal ud og lege. Vi tjekker UV-indekset, hvis vi er i tvivl om, hvor vidt børnene skal have solcreme på.

Vi anbefaler børnene selv at have solhat eller kasket med hjemmefra (Husk navn), både i vuggestuen og børnehaven. Har børnene glemt deres egen, har vi solhatte de kan låne. 

Alle børn skal have skiftetøj liggende i deres kasse. Det er forældrenes ansvar at sørge for dette, for at tøjet passer til barnets størrelse og til årstiden.

I Børnehuset har vi intet skiftetøj, som vi kan tilbyde børnene, hvorfor det er meget vigtigt, at I forældre sørger for, at der altid er nok tøj til rådighed.

I vuggestuen bør forældre overveje særligt tøj, som kan bruges, når barnet sover til middag. Dette foregår altid udenfor i krybber/barnevogne.

I børnehaven er vi ude hver dag, både i sne, regn og sol. Derfor er det vigtigt, at der altid hænger tøj på barnets garderobeplads, som passer til årstiden. Vi har ikke lånetøj eller sko til rådighed. 

Fx. 

  • Undertøj (Underbukser, undertrøje)
  • Strømper
  • Bukser
  • T-shirts
  • Sweater
  • Regntøj
  • Termotøj
  • Gummistøvler og kondisko.

Husk: Navn i barnets tøj, sko og sut, så det kommer tilbage på barnets plads.

Vi gør meget for at informere forældre gruppen om sygdoms udbrud i Børnehuset. Dette sker via opslag ved indgangen til huset, samt på Tabulex. Vi går op i at håndtere forskellige typer sygdomme på den bedst mulige måde i forhold til, hvad der tjener fællesskabet i huset. Vi følger derfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger angående sygdoms- og smitteperioder – og vi informerer løbende forældre gruppen omkring disse anbefalinger, således at alle er indforstået med dem.

For at vi kan viderebringe information til alle forældre, er  det vigtigt at I fortæller personalet, hvad Jeres barn fejler.

Det er vigtigt at ALLE forældre overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi undgår at smitte hinanden og mindske risikoen for epidemier, mellem børn og personale. 

Vi forventer at, I beholder jeres barn hjemme, hvis barnet har været syg eller sløj om natten eller om morgenen. På denne måde kan vi minimere smitterisikoen til resten af fællesskabet.

Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, ringer vi til Jer. Derfor beder vi jer opdatere jeres telefonnumre på Tabulex, da det er det eneste sted vi kan finde oplysninger om Jer.

 

I kan læse mere om sygdom hos Sundhedsstyrelsen.

Der er indført skofri zoner på alle indendørsarealer – hvilket vil sige, at alle ALTID tager skoene af, når I kommer ind i Børnehuset. På denne måde har vi fået os et indemiljø, som både ser ud, føles rent og pænt hele dagen. I hele Børnehuset har det stor betydning for alle børnene, da de leger meget på gulvet.

Der er låne sutsko i mellemgangen.

Hjælp hinanden med at huske dette, da det har stor betydning for børnene, som bruger meget tid på gulvene til leg og fordybelse.

I børnehaven har vi valgt, at sige "nej tak" til legetøj hjemmefra.

De børn der bruger en sovebamse eller klud, når de hviler/sover er naturligvis meget velkomne til at tage den med og lægge den i kassen i garderoben indtil den skal bruges. 

 

Håndsprit

Der er opsat stativer med håndsprit ved alle indgange samt centrale steder i huset. Dette for at mindske mængden af bakterier, som bliver båret ind i huset. Vi appellerer til, at alle gør brug af håndspritten, både når de kommer og når de forlader huset.

Børnene bruger ikke håndsprit, med mindre forældrene tager initiativ hertil.

Automatiske vandhaner

I børnehaven og vuggestuen, er der opsat automatiske vandhaner på toiletterne. Dette hjælper også til at mindske spredning af bakterier, til at undgå vandspild - men gør det også en hel del lettere for børnene at klare håndvasken selv. Vi viser og hjælper børnene med at vaske fingre, så vi mindsker smitte risikoen, mest muligt.

Velkommen i Børnehuset

Når vi modtager en indmeldelse på jeres barn, så sender vi et brev til jer, hvori vi byder både jeres barn og jer som familie velkommen hos os i Børnehuset.

Ved det efterfølgende første rigtige møde med jer, så er det meget vigtigt for os at have en dialog med jer om jeres barn - hvem er barnet? Vi lægger desuden vægt på at få beskrevet og afstemt jeres forventninger til dét liv, i går i møde i Børnehuset med de forventninger, som vi har til jer som familie og omvendt. Vi ved, at det både kan være svært at give udtryk for forventninger, og der kan i nogle tilfælde også være forventninger, vi som Børnehus ikke kan opfylde. Ikke desto mindre finder vi netop denne samtale utrolig vigtig i forhold til at skulle opbygge et så positivt og konstruktivt samarbejde som muligt med jer om jeres barn.

Er der noget som kræver særlig opmærksomhed?

Det er vigtigt for os, at I som forældre oplyser om eventuelle hensyn, der skal tages til jeres barn. Er der ting/vaner vi skal være opmærksomme på?

I og jeres barn vil blive tilknyttet en fast person fra den vuggestuegruppe jeres barn starter på, som vil sørge for, at jeres barns opstart bliver så god som muligt.

Læs om mini forældremøde for kommende børnehavebørn


Hvert forår holder to personaler i børnehaven et miniforældremøde, for de kommende børnehavebørn, der kommer fra vuggestuen, samt nye forældre udefra.

Denne aften, fortæller personalet om hvordan det er at være i børnehaven. Hvordan hverdagen er, vores pædagogiske praksis, aktiviteter med mere. Der er plads og mulighed for at spørge ind til hverdagen og høre, hvad vi laver i hverdagen, hvilke forventninger vi har til hinanden, samt hvordan vi får børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse i spil bedst muligt.

Respons´ fra de forældre, der har deltaget, synes det er rigtig rart at høre/snakke om hverdagen for deres barn, hvor der er tid til dialog. Det er lidt en ny verden, i forhold til vuggestue. 

Børnehave er et stort skift for børnene og ofte et meget større skridt for forældrene.

 

Børnehuset Snerlens bestyrelse består af 9 forældre repræsentanter (heraf 1 suppleant), leder Pernille Roe samt to medarbejderrepræsentanter.

Vi afholder bestyrelsesmøde ca. 6 gange årligt, hvor vi debatterer og træffer beslutninger om store såvel som små emner vedrørende Børnehuset. Bestyrelsen er herudover engagerede i forhold til planlægning og afvikling af mange af årets begivenheder: Sommerfesten, fotodag, bedsteforældredag, arbejdsdag m.v. Desuden opstår der på bestyrelsens eget initiativ løbende mange andre opgaver, som vi er fælles om at løfte. Bestyrelsens arbejde er på denne måde af stor betydning for alle som har sin færden i Børnehuset.

Bestyrelsen er stedet at være for den forælder, som ønsker at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i og omkring Børnehuset. Det er stedet at være hvis man er nysgerrig og har lyst til at gøre en forskel, eller hvis man ønsker at støtte op omkring det gode arbejde som i forvejen udføres i Børnehuset hver dag.

Én gang om året er der valg til bestyrelsen, og alle forældre til børn i Børnehuset har mulighed for at stille op.

Som forældre kan I altid komme i kontakt med bestyrelsen. I gangen hænger der er en rød postkasse, som er til ris, ros og gode ideer til bestyrelsen. I er ligeledes altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, når i møder dem i Snerlen, hvis I har noget "på hjertet". Ligeledes kan i altid kontakte leder Pernille Roe.
Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Lasse Schwartz.

Næstformand: Laura Louise Snerling Popovic.

Kassér: Julia Mangaard Heimbûrger.

Medlem: Louise Molbæk.

Medlem: Julie Bredsdorff.

Medlem: Ditte Wesley Jensen.

Medlem: Henrik Nyholt.

Personalerepræsentanter: Anette Lenzing og Mette Jacobsen.

Leder og Referent: Pernille Roe.

Mandag - Torsdag : 6:30 - 17:00

Fredag: 6:30 - 16:30

Kommunikation, ind -og udtjekning af barnet.

I Helsingør kommune har vi en informations platform, der hedder Tabulex. Her skal forældrene tjekke deres barn ind om morgenen og tjekke ud om aftenen. Dette gøres på en Ipad som hænger i institutionen. Personalet hjælper gerne, så alle bliver fortrolige med Tabulex.

Det er her, I som forældre udfylder barnets stamkort. Det er vigtigt at I udfylder telefonnumre på Jer som forældre, således at vi kan komme i kontakt med Jer. Ligeledes er det vigtigt at I skriver, hvem der må hente Jeres barn.

Personalet skriver og ligge billeder ud om hverdagen på stuerne/afdelingen.

Kommunen skriver ud om lukkedage og nødpasning. Det er vigtigt at i er opdateret, hvis i har brug for nødpasning under lukkedagene.

For at komme på Tabulex, skal I følge dette link: Forældre indgang til Tabulex.