Børnehaven

Læs om hverdagen, medindflydelse og sociale kompetencer.

Børnene er opdelt på to stuer, hvor der er ca. 23 børn på hver stue.

Vi har gruppedage, tirsdag, onsdag og torsdag formiddage for alle, med fokus på vores læreplanstemaer.

Stjernebørnene bliver på troldestuen, når vi skal i grupper. Mens du yngste (3-4 årige) skal være på solstuen, samt bruger fællesrummet.

Barnet har selvbestemmelse til at vælge aktiviteter og legekammerater på tværs af stuerne, de leger der hvor de har lyst og med de kammerater de ønsker. Om formiddagene er vi på stuerne og laver aktiviteter. Det være temaer, fx høns, jul, trafik, ildebrand, "dig og mig", biler, sommerfugle mm. Der er tid til leg og fordybelse. Temaerne udspringer ofte af børnenes interesser, samt det personale vil lære børnene.

Vi arbejder bl.a. med børnenes sociale kompetencer. Her i blandt glæden ved at kunne samarbejde og være en del af fællesskabet. At få følelsen af, at barnet er vigtigt for fællesskabet, samt vores forskelligheder er gode og vigtige i vores relationer. Vi øver børnene i at give udtryk for egne følelser og behov, samt at kunne aflæse og tolke andres signaler. Lære børnene at sætte grænser på en brugbar måde. Lære børnene at være selvhjulpen og kunne klare så meget så muligt uden voksen hjælp. Dette gøres med udgangspunkt i det enkelte barns alder og udvikling. 


Kvalitetsrapport

Læs vores kvalitetsrapport 

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017.pdf
Skoler i Helsingør kommune

Se hvilke skoler der er i Helsingør kommune

Se hvilke skoler der er i Helsingør kommune