Pædagogikken i Snerlen

Læringsmiljø

I det pædagogiske arbejde skal barnet møde et inspirerende og udfordrende læringsmiljø, som tilgodeser barnets alder og udviklings niveau. Herunder respekt/accept og anerkendelse af barnets personlighed og følelser. Barnet skal lære at begå sig i mangfoldige fællesskaber, hvor der er plads til at være anderledes i forhold til normalitetbegreberne. Der vil hele dagen være fokus på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Børnene skal være i et omsorgsfuld, trygt og udfordrende læringsmiljø, som er kendetegnet ved nærvær og god/tæt kontakt mellem børn og voksne. Vores praksis skal betegnes som en "her og nu" pædagogik, hvor barnet er i centrum og hvor udgangspunktet er at agere ud fra en forståelse og viden om børns behov for basal omsorg, nærhed, opmærksomhed, tryghed og anerkendelse. 

Leg og medindflydelse

Vi skal respektere børns behov for leg og give frirum til dette. Legen danner grundlag for den sociale, sproglige og intellektuelle, fysiske og følelsesmæssige udvikling i dannelsen af det "hele" barn. Legen udvikler kreativitet, fantasi, lyst og mulighed for fordybelse og forståelse af omverden.

Vi skaber rammer ved at være rollemodeller, som er med til at udvikle børns selvværd, selvtillid, selvstændighed, tolerance og forståelse for den menneskelige forskellighed og livs vilkår.

Vi giver børn indflydelse på deres hverdag, ved at motivere deres lyst til medbestemmelse.

Børn inddrages i kreative og praktiske gøremål, som udvikler barnets ansvarlighed/medansvarlighed, samarbejdsevne og relationen til andre børn.

Pladsanvisningen

Skriv dit barn op i Børnehuset Snerlen. Følg linket til pladsanvisningen.

Skriv dit barn op