Pædagogiske læreplaner

Læs om læreplans arbejdet i Snerlen.

I 2019 har to pædagoger været på uddannelse gennem Københavns professionshøjskole, modulet hed ”Den styrkede læreplan”. Disse to pædagoger er blevet uddannet som faglige fyrtårne. De faglige fyrtårne, skal i samarbejde med ledelsen, udarbejde en ny læreplan for Børnehuset Snerlen.

Den styrkede læreplan har blandt andet, fokus på barnets trivsel, udvikling, læring og dannelse. Dette skal styrkes gennem leg og læringsmiljøer. Der er stadig 6 overordnede temaer der skal tages udgangspunkt i hverdagen. Derudover er det vigtigt at se hele dagen i Børnehuset Snerlen, som et læringsrum. Der er læring i alle processer, det vil sige, der er læring i fx: Garderoben og øve sig i selvhjulpenhed. Frokostbordet, hvor der skal dækkes bord, ryddes op. Leg, hvor der skal forhandles og indgå kompromisser. Voksenstyrede aktiviteter, hvor der er en konkret opgave der skal laves.

Et af målene i den styrkede læreplan, er at forældrene skal inddrages i et forpligtende samarbejde omkring deres barn og dets hverdag daginstitutionen. Da forældrene kender deres barn bedst.

For at lave en ny læreplan for Børnehuset Snerlen, har de faglige fyrtårne og ledelsen, besluttet at vi tager det i små etaper. Vores første fokuspunkt er overgangen fra vuggestue til børnehave, hvor vi er gået i gang med at implementere en ny brobygningskultur. Efterhånden, kommer der nye fokuspunkter og derigennem vil vi i samarbejde kunne lave en ny læreplan der er tilpasset Børnehuset Snerlen.

Ønsker du at læse mere om den styrkede læreplan eller vil du gerne læse forældre udgaven om den nye styrkede læreplan , så tryk her.