Det pædagogiske arbejde i vuggestuen

Dannelse af børnegrupper

Når vi danner børne grupper, hvilket oftest sker i april og maj måned, er vi meget opmærksomme på at der skal være så få skift mellem stuerne så muligt. Men da vi er en integreret institution skal vi hele tiden sørge for at der er plads til alle børn, samt alders svarende krav, rytmer og aktiviteter.

Alle børne grupper har hver deres stue med tilhørende fælles arealer, hvorfra de skal lære at bevæge sig ud i huset med støtte og opfordring fra medarbejderne. Vi anerkender barnet for det menneske det er og dets personlighed. Vi er en institution der skaber plads til forskellighed og ser det som en force at være nysgerrig, have medbestemmelse og være selv bestemmende. Barnet skal opleve, at der er plads til selvbestemmelse, så det kan afprøve sig selv og få bekræftet sine færdigheder med det mål at blive selvhjulpen i forhold til deres alder. Barnet skal have mulighed for udfordrende aktiviteter, og bevare den naturlige lyst til at afprøve sin egen kunnen. Børn skal have støtte og anerkendes for det nye, de prøver.

Dagligdagen

I dagligdagen har vi fokus på børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse. Dette sker primært gennem lege og voksenstyrede aktiviteter, der foregår på børnenes præmisser. Vi har årstids bestemte aktiviteter og traditioner, øver børnene i sociale færdigheder, vi lærer at lege og være sammen. Vi er også fokuserede på måltidet, som en vigtig læringsproces, hvor børnene bl.a. øver selv at hælde/øse op, skiftes til at hente rullebordet med mad, dække bord, samt rydde op efter måltidet. Samtale ved bordet prioriteres for derved at få en fællesskabs følelse i gruppen.