Mere om personalet

Medarbejdernes kompetencer og rollefordeling i Børnehuset Snerlen.                                              

Mette er stueansvarlig og tilknyttet troldestuen, ansat 34 timer om ugen. Hun har uddannelse som inklusionsvejleder. Har den rolle at have overblik over de børn, som af forskellige grunde og perioder af deres børneliv, ikke føler de er med i børnefælleskaber. Mette fungerer som vejleder for forældre og medarbejdere. Mette har ansvar for hjemmesiden, Tabulex og digital udvikling.Mette er ansvarlig (sammen med leder) og den som udarbejder huset mødeplaner.

Anne er stueansvarlig og tilknyttet solstuen, ansat 34 timer om ugen. Anne har en uddannelse som sprogvejleder og den medarbejder som sprogtester alle de 5 årige børn. Anne har også rollen som arbejdsmiljø repræsentant (AMR) for hele medarbejdergruppen. Rollen indebærer at hun er medansvarlig på at løse arbejdsmæssige udfordringer.

Linda er stuemedansvarlig og tilknyttet troldestuen, ansat 37 timer pr. uge. Linda har rollen som DGI tovholder. Rollen som DGI tovholder indebærer, at udvikle DGI tankerne og nye tiltag, være den som finder materialer som læsestof osv. til medarbejdergruppens leg og bevægelse udvikling.

Jytte er stueansvarlig og tilknyttet troldestuen, ansat 33 timer pr. uge. Jytte er hovedansvarlig for vores kommende skolebørn.

Henriette er stuemedansvarlig og tilknyttet solstuen, ansat 32 timer pr. uge.

Anette er stueansvarlig og tilknyttet delfinstuen, ansat 34 timer. Anette har en uddannelse som sprogvejleder og den medarbejder som sprogtester alle de 3 årige børn.

Lone er stuemedansvarlig og tilknyttet delfinstuen, ansat 33 timer pr. uge. Lone er tillidsmand (TR) for vores pædagogiske medhjælpere.

Britta er stuemedansvarlig og tilknyttet bjørnestuen, ansat 35 timer pr. uge. Britta er ansvarlig for digitale opsætninger og problemknuser.

Nethe er stueansvarlig og tilknyttet bjørnestuen og ansat 32 timer pr. uge.

Kari er stueansvarlig og tilknyttet løvestuen, ansat 35 timer pr. uge. Kari er tillidsmand (TR) for vores pædagogisk uddannet personale.

Julie er stuemedansvarlig og tilknyttet løvestuen, ansat 30 timer pr. uge. Julie har rollen som DGI tovholder. Rollen som DGI tovholder indebærer, at udvikle DGI tankerne og nye tiltag, være den som finder materialer som læsestof osv. til medarbejdergruppens leg og bevægelse udvikling.

 

Fællesudvalg internt i børnehuset:

A-MED: Anne, Kari, Anette og Pernille

TRIO: Mette, Anne, Kari og Pernille.