Mini forældremøde

Læs om mini forældremøde for kommende børnehavebørn

Hvert forår holder to personaler i børnehaven et miniforældremøde, for de kommende børnehavebørn, der kommer fra vuggestuen.

Denne aften, fortæller personalet om hvordan det er at være i børnehaven. Emnerne er blandt andet:

 • Læreplansarbejdet
 • Hverdagen i børnehaven
 • Hvem vi er
 • Madpakker
 • Sove
 • Skiftetøj
 • Renlighed
 • Forældre samarbejde
 • Nem børn
 • Sprogvurderinger
 • Læseleg/Dialogisk læsning
 • Spørgsmål fra forældrene

Respons´fra de forældre, der har deltaget, synes det er rigtig rart at høre/snakke om hverdagen for deres barn, hvor der er tid til dialog. Det er lidt en ny verden, i forhold til vuggestue. 

Børnehave er et stort skift for børnene og ofte et meget stort skridt for forældrene 

.


Pædagogisk arbejde

Læs om vores pædagogiske tanker og holdninger i Børnehuset Snerlen.

Det pædagogiske arbejde
Kvalitetsrapport

Læs vores kvalitetsrapport 

Kvalitetsrapport Dagtilbud 2016-2017.pdf