Bestyrelsen

Børnehuset Snerlens bestyrelse består af 9 forældre repræsentanter (heraf 1 suppleant), leder Pernille Roe samt to medarbejderrepræsentanter.

Vi afholder bestyrelsesmøde ca. 6 gange årligt, hvor vi debatterer og træffer beslutninger om store såvel som små emner vedrørende Børnehuset. Bestyrelsen er herudover engagerede i forhold til planlægning og afvikling af mange af årets begivenheder: Sommerfesten, fotodag, bedsteforældredag, arbejdsdag m.v. Desuden opstår der på bestyrelsens eget initiativ løbende mange andre opgaver, som vi er fælles om at løfte. Bestyrelsens arbejde er på denne måde af stor betydning for alle som har sin færden i Børnehuset.

Bestyrelsen er stedet at være for den forælder, som ønsker at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig i og omkring Børnehuset. Det er stedet at være hvis man er nysgerrig og har lyst til at gøre en forskel, eller hvis man ønsker at støtte op omkring det gode arbejde som i forvejen udføres i Børnehuset hver dag.

Én gang om året er der valg til bestyrelsen, og alle forældre til børn i Børnehuset har mulighed for at stille op.

Som forældre kan I altid komme i kontakt med bestyrelsen. I gangen hænger der er en rød postkasse, som er til ris, ros og gode ideer til bestyrelsen.I er ligeledes altid velkomne til at kontakte bestyrelsen, når i møder dem i Snerlen, hvis I har noget "på hjertet". Ligeledes kan i altid kontakte leder Pernille Roe.

Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Lasse Schwartz.

Næstformand: Laura Louise Snerling Popovic.

Kassér: Julia Mangaard Heimbûrger.

Medlem: Louise Molbæk.

Medlem: Julie Bredsdorff.

Medlem: Ditte Wesley Jensen.

Medlem: Henrik Nyholt.

Personalerepræsentanter: Anette Lenzing og Mette Jacobsen.

Leder og Referent: Pernille Roe.

Pædagogisk arbejde

Læs om vores pædagogiske tanker og holdninger i Børnehuset Snerlen.

Det pædagogiske arbejde