Bestyrelsesmedlemmer

Formand: Lasse Schwartz.

Næstformand: Laura Louise Snerling Popovic.

Kassér: Julia Mangaard Heimbûrger.

Medlem: Louise Molbæk.

Medlem: Julie Bredsdorff.

Medlem: Ditte Wesley Jensen.

Medlem: Henrik Nyholt.

Personalerepræsentanter: Anette Lenzing og Mette Jacobsen.

Leder og Referent: Pernille Roe.