Mere om personalet

Medarbejdernes kompetencer og rollefordeling i Børnehuset Snerlen.

Mette er afdelingsleder og stueansvarlig, hun tilknyttet troldestuen, ansat 34 timer om ugen. Hun har desuden en uddannelse som inklusionsvejleder. Har den rolle at have overblik over de børn, som af forskellige grunde og perioder af deres børneliv, ikke føler de er med i børnefælleskaber. Mette fungerer som vejleder for forældre og medarbejdere. Mette har ansvar for hjemmesiden, Tabulex og digital udvikling. Mette er Fagligt fyrtårn og skal implementere den styrkede læreplan i børnehuset, i samarbejde med ledelsen.

Anne er stueansvarlig og tilknyttet solstuen, ansat 34 timer om ugen. Anne har en uddannelse som sprogvejleder og den medarbejder som sprogtester alle de 5 årige børn. Anne har også rollen som arbejdsmiljø repræsentant (AMR) for hele medarbejdergruppen. Rollen indebærer at hun er medansvarlig på at løse arbejdsmæssige udfordringer.

Linda er stuemedansvarlig og tilknyttet troldestuen, ansat 37 timer pr. uge. Linda har rollen som DGI tovholder. Rollen som DGI tovholder indebærer, at udvikle DGI tankerne og nye tiltag, være den som finder materialer som læsestof osv. til medarbejdergruppens leg og bevægelse udvikling.

Henriette er stuemedansvarlig og tilknyttet solstuen, ansat 32 timer pr. uge. Henriette er indkøbs ansvarlig, så der altid er fyldt op. Henriette udarbejder husets mødeplaner.

Anette er stueansvarlig og tilknyttet delfinstuen, ansat 34 timer. Anette har en uddannelse som sprogvejleder og den medarbejder som sprogtester alle de 3 årige børn.

Lone er stuemedansvarlig og tilknyttet delfinstuen, ansat 33 timer pr. uge. Lone er tillidsmand (TR) for vores pædagogiske medhjælpere.

Britta er stuemedansvarlig og tilknyttet bjørnestuen, ansat 30 timer pr. uge. Britta er ansvarlig for digitale opsætninger og problemknuser.

Bettina er stueansvarlig og tilknyttet løvestuen og ansat 32 timer pr. uge.

Julie er stuemedansvarlig og tilknyttet løvestuen, ansat 30 timer pr. uge. Julie har rollen som DGI tovholder. Rollen som DGI tovholder indebærer, at udvikle DGI tankerne og nye tiltag, være den som finder materialer som læsestof osv. til medarbejdergruppens leg og bevægelse udvikling.

Lene er stueansvarlig og tilknyttet Bjørnestuen og ansat 32 timer om ugen. Lene er Fagligt fyrtårn og skal implementere den styrkede læreplan i Børnehuset, i samarbejde med ledelsen.

Louise er stueansvarlig og tilknyttet Bjørnestuen og ansat 32 timer om ugen.

Marianne er køkkenansvarlig, ansat 32 timer om ugen. Marianne er ansvarlig for at der bliver lavet mad til alle børn i Børnehuset. Der bliver bestilt madvarer og egen kontrollen bliver håndhævet.

Ditte er køkkenmedhjælper, ansat 20 timer om ugen. Hun arbejder tæt sammen med Marianne. Derudover er Ditte fast i vuggestuen hver morgen fra kl. 830-0900, for at hjælpe der, hvor der kommer rigtig mange børn

 

Fællesudvalg internt i Børnehuset:

A-MED: Anne, Anette og Pernille

TRIO: Mette, Anne, Anette og Pernille.

TF: Anne og Pernille.