Den gode start i Snerlen

Hvordan får vi sammen den gode start i Snerlen

Velkommen i Børnehuset

Når vi modtager en indmeldelse på jeres barn, så sender vi et brev til jer, hvori vi byder både jeres barn og jer som familie velkommen hos os i Børnehuset.

Ved det efterfølgende første rigtige møde med jer, så er det meget vigtigt for os at have en dialog med jer om jeres barn - hvem er barnet? Vi lægger desuden vægt på at få beskrevet og afstemt jeres forventninger til dét liv, i går i møde i Børnehuset med de forventninger, som vi har til jer som familie og omvendt. Vi ved, at det både kan være svært at give udtryk for forventninger, og der kan i nogle tilfælde også være forventninger, vi som Børnehus ikke kan opfylde. Ikke desto mindre finder vi netop denne samtale utrolig vigtig i forhold til at skulle opbygge et så positivt og konstruktivt samarbejde som muligt med jer om jeres barn.

Er der noget som kræver særlig opmærksomhed?

Det er vigtigt for os, at I som forældre oplyser om eventuelle hensyn, der skal tages til jeres barn. Er der ting/vaner vi skal være opmærksomme på?

I og jeres barn vil blive tilknyttet en fast person fra den vuggestuegruppe jeres barn starter på, som vil sørge for, at jeres barns opstart bliver så god som muligt.

Pædagogisk arbejde

Læs om vores pædagogiske tanker og holdninger i Børnehuset Snerlen.

Det pædagogiske arbejde