Håndsprit og håndvask

Håndsprit

Der er opsat stativer med håndsprit ved alle indgange samt centrale steder i huset. Dette for at mindske mængden af bakterier, som bliver båret ind i huset. Vi appellerer til, at alle gør brug af håndspritten, både når de kommer og når de forlader huset.

Børnene bruger ikke håndsprit, med mindre forældrene tager initiativ hertil.

Automatiske vandhaner

I børnehaven og vuggestuen, er der opsat automatiske vandhaner på toiletterne. Dette hjælper også til at mindske spredning af bakterier, til at undgå vandspild - men gør det også en hel del lettere for børnene at klare håndvasken selv. Vi viser og hjælper børnene med at vaske fingre, så vi mindsker smitte risikoen, mest muligt.

 

Sundhedsstyrelsen

Læs mere om børnesygdomme

Sundhedsstyrelsen