Mini forældremøde

Læs om mini forældremøde for kommende børnehavebørn

Hvert forår holder to personaler i børnehaven et miniforældremøde, for de kommende børnehavebørn, der kommer fra vuggestuen, samt nye forældre udefra.

Denne aften, fortæller personalet om hvordan det er at være i børnehaven. Hvordan hverdagen er, vores pædagogiske praksis, aktiviteter med mere. Der er plads og mulighed for at spørge ind til hverdagen og høre, hvad vi laver i hverdagen, hvilke forventninger vi har til hinanden, samt hvordan vi får børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse i spil bedst muligt.

Respons´ fra de forældre, der har deltaget, synes det er rigtig rart at høre/snakke om hverdagen for deres barn, hvor der er tid til dialog. Det er lidt en ny verden, i forhold til vuggestue. 

Børnehave er et stort skift for børnene og ofte et meget større skridt for forældrene.

Pædagogisk arbejde

Læs om vores pædagogiske tanker og holdninger i Børnehuset Snerlen.

Det pædagogiske arbejde