Sygdom

Vi gør meget for at informere forældre gruppen om sygdoms udbrud i Børnehuset. Dette sker via opslag ved indgangen til huset, samt på Tabulex. Vi går op i at håndtere forskellige typer sygdomme på den bedst mulige måde i forhold til, hvad der tjener fællesskabet i huset. Vi følger derfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger angående sygdoms- og smitteperioder – og vi informerer løbende forældre gruppen omkring disse anbefalinger, således at alle er indforstået med dem.

For at vi kan viderebringe information til alle forældre, er  det vigtigt at I fortæller personalet, hvad Jeres barn fejler.

Det er vigtigt at ALLE forældre overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi undgår at smitte hinanden og mindske risikoen for epidemier, mellem børn og personale. 

Vi forventer at, I beholder jeres barn hjemme, hvis barnet har været syg eller sløj om natten eller om morgenen. På denne måde kan vi minimere smitterisikoen til resten af fællesskabet.

Bliver jeres barn syg i løbet af dagen, ringer vi til Jer. Derfor beder vi jer opdatere jeres telefonnumre på Tabulex, da det er det eneste sted vi kan finde oplysninger om Jer.

 

I kan læse mere om sygdom hos Sundhedsstyrelsen.

 

Sundhedsstyrelsen

Læs mere om børnesygdomme

Sundhedsstyrelsen