Sygdom

Læs om vores holdning til sygdom

Vi gør meget for at informere forældre gruppen om sygdoms udbrud i Børnehuset. Dette sker via opslag ved indgangen til huset, samt på Tabulex. Vi går op i at håndtere forskellige typer sygdomme på den bedst mulige måde i forhold til, hvad der tjener fællesskabet i huset. Vi følger derfor Sundhedsstyrelsens anbefalinger angående sygdoms- og smitteperioder – og vi informerer løbende forældre gruppen omkring disse anbefalinger, således at alle er indforstået med dem.

For at vi kan viderebringe information til alle forældre, er  det vigtigt at I fortæller personalet, hvad Jeres barn fejler.

Det er vigtigt at ALLE forældre overholder sundhedsstyrelsens retningslinjer, så vi undgår at smitte hinanden og mindske risikoen for epidemier, mellem børn og personale. 

I kan læse mere om sygdom hos Sundhedsstyrelsen.

 

Sundhedsstyrelsen

Læs mere om børnesygdomme

Sundhedsstyrelsen